Einfamilienhaus 5 Schlafzimmer Zu verkaufen Canhas Ponta do Sol

Video
PropertyFloorPlans
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/3a7a01fc-7d07-4495-a3ac-bb0bca67ba74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/4d36f069-7981-473b-831e-41605638c340.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/f86cb6f5-a1ec-4ec5-be82-0bab3527de02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/59f24fa7-8d06-43e3-846b-116b3b2d1a27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/09dc2f7e-c036-4230-8953-6186ea7e2f58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/cfe7c710-75ac-4643-a380-8ea58fcb34d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/9582278d-5ee6-44ea-9e4d-58030f1d3a49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e27e0536-f794-4c2b-8020-2d1579b106c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/66f82717-41b6-438c-8cbc-66e2c2d6eda5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/443b15b5-65f2-42b8-adca-fc36d1a4f643.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e6d5daf6-56d9-4d61-a266-077cdbf8c2f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/149767c7-114a-41eb-881b-703feec393ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/75de5afe-d97a-49c2-b359-8c98069d1e77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/bafc4087-ed73-41ff-9990-d95871675914.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/040332da-7aa6-42d0-a16e-07ae7a9a58b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/d90a3be7-2b0d-4e82-8041-6258370d0365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/596c0882-1801-4b1b-b523-7e689269e405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/405e95be-3426-491e-8de0-d09e0e757445.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/a790b6c6-ebe6-47d7-9028-4c15be681d29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/331d48a4-04af-49be-a4a9-25344c25f794.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/c1285477-127b-4bfb-a343-50cbd3cbd549.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/49a5f0ed-7e7f-4e0f-99f6-9ecbe9735f7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/9c803c15-ea8c-4f63-91b2-b2f09cf03f18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/4413b774-ee9a-4793-a07e-b42d78210fb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/1c7ea7ab-ad84-4c1d-b616-9cfef6a94717.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/c4569c8c-419e-45f1-afef-e6583378e905.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/eea2bc04-19c5-4125-9f5b-acb779e38b0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/0d2d5a51-eab6-4263-ac6c-a2804e6889f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/6cbd5a40-a0f3-48f5-b943-736bb335c3c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e20852b4-838f-4669-89cb-adc045cba5b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/f83cb2e9-6590-409e-8b8e-d8ba43e114fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/50693574-501b-47bd-a487-1f00f4e5b458.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/603d6edd-5dbe-4b33-9699-d03e9441e183.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/f1cbb96d-c459-484c-8fa8-81f2e7d6c97f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/dbff5b4e-cc9f-4cb8-8585-2a02b5a78e5e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/0d64b6e3-51af-4354-9499-a1c9597b6495.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/940e84c9-587f-40ff-b621-e421b65c0a64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/b118b833-474b-4979-b51c-329462e1d228.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/464d3475-390c-4f32-82b9-3a9151b0888c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/0fc29f36-2a90-4c74-b6f7-ebcb2d009b6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/b55d00e5-5a18-48b6-b912-907209e77a57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/a7ec8378-c0ce-4d13-b105-4e05c3c9418d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/773b1f64-9903-4da6-b694-06f5a9c6a874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/5fdd3c5e-dd59-4255-aa1a-959a97f08ec2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e4b6edd6-c258-4919-ae7f-67aa20723e90.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/3a7a01fc-7d07-4495-a3ac-bb0bca67ba74.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/4d36f069-7981-473b-831e-41605638c340.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/f86cb6f5-a1ec-4ec5-be82-0bab3527de02.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/59f24fa7-8d06-43e3-846b-116b3b2d1a27.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/09dc2f7e-c036-4230-8953-6186ea7e2f58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/cfe7c710-75ac-4643-a380-8ea58fcb34d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/9582278d-5ee6-44ea-9e4d-58030f1d3a49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e27e0536-f794-4c2b-8020-2d1579b106c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/66f82717-41b6-438c-8cbc-66e2c2d6eda5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/443b15b5-65f2-42b8-adca-fc36d1a4f643.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e6d5daf6-56d9-4d61-a266-077cdbf8c2f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/149767c7-114a-41eb-881b-703feec393ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/75de5afe-d97a-49c2-b359-8c98069d1e77.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/bafc4087-ed73-41ff-9990-d95871675914.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/040332da-7aa6-42d0-a16e-07ae7a9a58b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/d90a3be7-2b0d-4e82-8041-6258370d0365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/596c0882-1801-4b1b-b523-7e689269e405.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/405e95be-3426-491e-8de0-d09e0e757445.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/a790b6c6-ebe6-47d7-9028-4c15be681d29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/331d48a4-04af-49be-a4a9-25344c25f794.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/c1285477-127b-4bfb-a343-50cbd3cbd549.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/49a5f0ed-7e7f-4e0f-99f6-9ecbe9735f7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/9c803c15-ea8c-4f63-91b2-b2f09cf03f18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/4413b774-ee9a-4793-a07e-b42d78210fb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/1c7ea7ab-ad84-4c1d-b616-9cfef6a94717.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/c4569c8c-419e-45f1-afef-e6583378e905.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/eea2bc04-19c5-4125-9f5b-acb779e38b0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/0d2d5a51-eab6-4263-ac6c-a2804e6889f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/6cbd5a40-a0f3-48f5-b943-736bb335c3c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e20852b4-838f-4669-89cb-adc045cba5b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/f83cb2e9-6590-409e-8b8e-d8ba43e114fc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/50693574-501b-47bd-a487-1f00f4e5b458.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/603d6edd-5dbe-4b33-9699-d03e9441e183.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/f1cbb96d-c459-484c-8fa8-81f2e7d6c97f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/dbff5b4e-cc9f-4cb8-8585-2a02b5a78e5e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/0d64b6e3-51af-4354-9499-a1c9597b6495.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/940e84c9-587f-40ff-b621-e421b65c0a64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/b118b833-474b-4979-b51c-329462e1d228.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/464d3475-390c-4f32-82b9-3a9151b0888c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/0fc29f36-2a90-4c74-b6f7-ebcb2d009b6b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/b55d00e5-5a18-48b6-b912-907209e77a57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/a7ec8378-c0ce-4d13-b105-4e05c3c9418d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/773b1f64-9903-4da6-b694-06f5a9c6a874.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/5fdd3c5e-dd59-4255-aa1a-959a97f08ec2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/221770/e4b6edd6-c258-4919-ae7f-67aa20723e90.jpg
 • 5
 • 7
 • 387m2
 • 387m2
 • 2150m2
Ref: 1320
Verkaufspreis 4 250 000 €
 • 5
 • 7
 • 387m2
 • 387m2
 • 2150m2
Ref: 1320

Wunderschöne Luxusvilla zum Verkauf

Luxushaus zu verkaufen

Auf einer Klippe gelegen, wird Ihnen diese herrliche Villa den Atem rauben.

Mit fabelhaftem Blick auf die Küste von "Praia dos Anjos" bis Calheta" wurde diese atemberaubende Residenz nach Maß entworfen und gebaut, um Perfektion zu erreichen.

Das moderne Design des Hauses bietet luxuriöse Oberflächen, hohe Decken und weitläufige Fenster mit Panoramablick. Das Haus bietet eine nahtlose Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich und ist mit seinen mehrstöckigen Terrassen ein wahrer Traum für Gäste. Zusätzlich zum Hauptwohnbereich verfügt das Anwesen über zwei weitere Cottages.

Hütte
Wenn man die schöne Auffahrt zum Grundstück hinunterfährt, kommt man zu einem schönen Cottage mit Steinmauern, aber mit modernen Annehmlichkeiten. Es verfügt über ein offenes Wohnzimmer und eine Küche sowie ein geräumiges Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Balkon.
Parkplatz.
Ideal für Gäste oder zur Vermietung für ein zusätzliches Einkommen.

Haupthaus Erster Stock
Geräumiges Wohnzimmer, Esszimmer und Küche mit herrlichen hohen Decken. Waschküche Zwei Suiten mit Duschen.
Garage (für zwei Autos) mit weiteren Parkplätzen vor dem Haus.
Alle Zimmer haben Zugang zum Garten und zum Poolbereich.

In der obersten Etage befindet sich ein kleines Wohnzimmer, das zum Hauptschlafzimmer mit Ankleideraum und klassischer ovaler Badewanne führt.

Garten mit Infinity-Pool und herrlicher Aussicht.

Zweites Cottage
Ein weiteres Cottage mit fabelhaftem Blick im unteren Bereich mit einem Schlafzimmer, Bad und Küchenzeile, ideal als Büro, Fitnessraum oder "Männerhöhle".

Die Privatsphäre, die natürliche Umgebung und die atemberaubende Aussicht sind von größter Bedeutung und umgeben das Haus auf allen Seiten, da es auf einer Klippe liegt. Dieses exquisite, einzigartige Anwesen ist die ultimative Residenz in einer der begehrtesten Lagen Madeiras.

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Besichtigungstermin!

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Eigenschaften

 • Klimaanlage
 • Einbauschraenke
 • Einbauküche
 • Begehbarer Kleiderschrack
 • Schwimmbad
 • In der Nähe befinden sich: Flughafen, Strand, Restaurants, Offenes Feld, Krankenhaus, Apotheke, Öffentliche Verkehrsmittel
 • Garten
 • Garage
 • Baujahr : 2023
 • Etagen: 2
 • Waschraum
 • Mit Parkplatz
 • Blick: Meerblick, Landblick, Bergblick, Blick auf den Garten, Marina Blick, Poolblick
 • Gästehaus
 • Doppelverglasung
 • Elektrisches Garagentor
 • Elektrisches eingangstor
 • Automatische Bewässerung
 • ruhige Lage
 • Ungestörter Ausblick
 • Energie ausweis: A+
 • Orientação solar: Sul
 • Balkon
 • Energetische Zertifizierung

Downloads

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr