Import av fordon

Det enklaste sättet att förvärva ett fordon med giltiga portugisiska registreringsdokument är att köpa ett nytt fordon från en auktoriserad agent i Portugal som registrerar fordonet åt dig.
Detta har den extra fördelen att ha agenter i närheten för att tillhandahålla service, med garantier.
Import är dock ett alternativ och det kan finnas skattefördelar för nya invånare inom EU som importerar ett fordon som de har ägt i mer än 12 månader.
Du kan inte ha ett utländskt licensierat fordon i Portugal på över 6 månader på ett år. Efter 180 dagar måste du legalisera fordonet.
 
För att göra bilimporten bör du följa dessa steg:
För det första, för att använda fordonet lagligt medan importprocessen pågår, bör ägaren ansöka hos tullen om ett långsiktigt tillstånd Guia de Circulação.
 
På samma plats kommer ägaren, i förekommande fall, att ansöka om befrielse eller fastställande av fordonsskatt. Fordonet kommer då att registreras hos IMTT och Documento Único (bildokument) kommer sedan att publiceras till dig.
Personer som flyttar till Portugal och som har varit bosatta i en annan EU-stat i minst 12 månader före ankomsten till Portugal och som kan styrka detta (uppvisande av de senaste tilityräkningarna) kan vara berättigade till undantag från ISV.
För nya invånare i Portugal som kommer från ett EU-land måste fordonet ha köpts i det land där de tidigare var bosatta, inte har befriats från någon skatt och har ägts i minst 12 månader före överlåtelse av bostaden, när du flyttar måste du omedelbart avboka bostaden i ditt ursprungsland. Undantag måste begäras inom sex månader efter överlåtelse av bosättning, förutsatt att du inte hade någon inkomst från Portugal förrän dess. Detta kan göras på ett av sju tullkontor (Lissabon, Matosinhos, Aveiro, Setúbal, Faro, Funchal och Ponta Delgada).
 
Efter uppvisande av dokumentationen till tullen tillhandahåller de ett kvitto som gör det möjligt att köra fordonet på Madeira under den period som anges på mottagandet. Denna period kan förnyas tills importprocessen är klar, vilket kan vara upp till ett år.
Befrielse från fordonsskatt kan endast begäras en gång under tio år.
 
Portugisisk fordonsregistrering (Matricula)
 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT) är den myndighet som ansvarar för registrering av fordon och fordonsägande och för utfärdande av registreringsnummer.
Portugisiska registreringsskyltar kan endast utfärdas för ett fordon som tidigare registrerats i ett annat land när dess tekniska specifikationer uppfyller portugisiska och/eller EUROPEISKA unionens standarder.
Om modellen inte har godkänts för användning i Portugal men fordonet har registrerats i ett annat EU-land krävs originalet eller en notariserad kopia av tillverkarens certifikat från det landet. Fordonet kommer också att behöva ett tekniskt registrerat provningscentrum.
För motorcyklar inkluderar detta ett bullernivåtest.
Godkännandet av modeller som inte tidigare registrerats i EU är mycket mer komplicerat.
Efter att ha lämnat in dokumentationen måste en inspektion till fordonet göras för att bekräfta fordonets chassi- och motornummer, antalet passagerare och att lampor, reflexer och säkerhetsutrustning uppfyller portugisiska standarder, denna inspektion görs endast i inspektionscentrum som klassificeras som "Centro de Inspecção Classe B) Efter en lyckad inspektion kommer IMTT att utfärda fordonsregistreringsdokumentet (Documento Unico).
 
Fordonsskatt (Imposto Sobre Veiculos, ISV)
Fordonsskatten baseras på fordonets motorstorlek och ålder samt koldioxidutsläppen. För lätta icke-kommersiella och fyrhjulsdrivna fordon/ nyttofordon kan skatten beräknas från följande tabeller, multiplicera kapaciteten (cc) med lämplig skattesats och sedan subtrahera avdraget som lägger till än resultatet av att multiplicera koldioxidutsläppen med den relativa skatten och sedan subtrahera avdraget. För begagnade fordon finns det sänkningar av skatten i samband med CM3 när fordonen är äldre än sex månader och importeras från ett annat EU-land där alla relevanta skatter har betalats.
 
Nödvändiga dokument för att importera motorfordon av utlänningar
· Europeiskt intyg om överensstämmelse
· Teknisk inspektion utförd vid en inspektionscentral av klass B
· Dokument "modelo 9" certifierat av Alfandega och inspektionscentret
· Dokument från Alfandega (tull) som styrker betalning eller befrielse från ISV Vehicle-skatt.
· Original bilpapper + 3 exemplar
· Kopia av Contribuinte-kortet (skattenummer)
· Fotokopia av ID, Bilhete de Identidade eller Residencia Certificate.
· Fotokopia av körkort
· Stämplat, själv adresserat kuvert
 
För dig som ansöker om skattebefrielse behöver du också:
· Handling som styrker att bosättningen officiellt har annullering (från ursprungslandet eller konsulatet)
· Dokument för att begära undantag "Modelo 22.1100" fyllt i och undertecknat. Samma blankett används för svårt funktionshindrade personer eller någon annan situation som är berättigad till undantag.
· Certifiering från "Junta de Freguesia" med officiell bostad (sedan ett exakt datum)
· Certifikat från "finanças" som bevisar att du inte tjänade några pengar i Portugal, under de senaste 3 åren.
· Skuldintyg, från Finanças, som bevisar att du inte är skyldig staten pengar.
· Skuldintyg, från "Segurança Social" som bevisar att du inte är skyldig dem pengar.
· Fordonsregistreringsdokument (i ditt namn i mer än 12 månader)
· Elräkningar från ditt ursprungsland och i ditt namn under de senaste 12 månaderna.
· Intyg om bosättning
Vår webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy.   Läs mer