Huizenprijzen in de eurozone dalen naar verwachting in 2023

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

Nu we een cruciaal besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) over haar monetair beleid naderen, heeft Brussel zijn economische zomerprognoses onthuld. Deze voorspellingen werpen licht op een vertraging van de inflatie in de eurozone en wijzen op een verlies van het inkomen van huishoudens, ondanks een veerkrachtige arbeidsmarkt. Bovendien zal de afkoelende vraag naar woningkrediet de huizenprijzen beïnvloeden, met verwachtingen van een lichte daling. Deze blogpost gaat dieper in op deze voorspellingen en hun mogelijke implicaties.

De impact op de huizenprijzen: Een opmerkelijke onthulling uit de Brusselse economische prognoses is de verwachting van een bescheiden daling van de huizenprijzen in de eurozone in 2023. Het beperkte woningaanbod in de meeste EU-landen, als gevolg van een recente daling van de nieuwbouw, voorkomt echter grotere prijsdalingen. Deze voorspelling wordt verder ondersteund door projecties van een aanhoudende, zij het mildere, daling van de vraag naar krediet bij huishoudens en bedrijven in het derde kwartaal.

Inflatie en haar onzekerheden: Op het gebied van inflatie voorspelt Brussel een percentage van 5,6% voor dit jaar en 2,9% voor 2024 in de eurozone, wat een herziening van hun eerdere projecties markeert. Deze aanpassing wordt deels toegeschreven aan maatregelen zoals de stijging van de rentetarieven, die de daling van de inflatie zou kunnen versnellen en op zijn beurt het herstel van het reële inkomen zou kunnen versnellen. Het is echter essentieel om de onvoorspelbaarheid van het toekomstige pad van de inflatie te erkennen. Factoren zoals een verzwakte binnenlandse vraag kunnen leiden tot minder aanhoudende inflatie, maar kunnen ook loonsverhogingen noodzakelijk maken, wat leidt tot een robuustere monetairbeleidsreactie met mogelijk negatieve gevolgen voor de economische groei.

Economische groei te midden van onzekerheid: Ondanks de heersende economische onzekerheid blijft de economie van de eurozone groeien, zij het in een langzamer tempo. Volgens de zomerprognoses van de Europese Commissie zal de economie van de eurozone naar verwachting met 0,8% groeien in 2023 en met 1,3% in 2024. Evenzo wordt verwacht dat de economie van de Europese Unie in 2023 met 0,8% en in 2024 met 1,4% zal groeien, hoewel deze cijfers een daling betekenen ten opzichte van de voorjaarsprognoses.

Conclusie: Terwijl we wachten op het besluit van de ECB en door de economische onzekerheden navigeren, is het duidelijk dat de eurozone een complex samenspel van factoren ervaart die van invloed zijn op verschillende aspecten van de economie. Hoewel de huizenprijzen een lichte daling kunnen laten zien, zijn de inflatiecijfers aan verandering onderhevig en blijft de economische groei stabiel, zij het in een bescheiden tempo. Het nauwlettend in de gaten houden van deze ontwikkelingen zal de komende maanden cruciaal zijn voor zowel particulieren, bedrijven als beleidsmakers.

 

Aanpassing: Idealista

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u het gebruik van cookies accepteert in overeenstemming met ons privacybeleid.   Kom meer te weten