Oczekuje się, że ceny mieszkań w strefie euro spadną w 2023 r.

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

W związku ze zbliżającą się kluczową decyzją Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dotyczącą polityki monetarnej, Bruksela przedstawiła letnie prognozy gospodarcze. Prognozy te rzucają światło na spowolnienie inflacji w strefie euro i wskazują na utratę dochodów gospodarstw domowych pomimo odpornego rynku pracy. Ponadto stygnący popyt na kredyty mieszkaniowe może wpłynąć na ceny domów, z oczekiwaniami niewielkiego spadku. Ten wpis na blogu zagłębia się w te prognozy i ich potencjalne implikacje.

Wpływ na ceny mieszkań: Godną uwagi rewelacją z brukselskich prognoz gospodarczych jest oczekiwanie umiarkowanego spadku cen domów w strefie euro w 2023 r. Jednak ograniczona podaż mieszkań w większości krajów UE, wynikająca z niedawnego spadku liczby nowych budownictw, uniemożliwia bardziej znaczące spadki cen. Prognozę tę dodatkowo potwierdzają prognozy dotyczące dalszego, choć łagodniejszego, spadku popytu na kredyty wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w trzecim kwartale.

Inflacja i jej niepewność: Jeśli chodzi o inflację, Bruksela przewiduje stopę 5,6% w tym roku i 2,9% w 2024 r. w strefie euro, co oznacza rewizję wcześniejszych projekcji. Korekta ta jest częściowo przypisywana środkom takim jak wzrost stóp procentowych, który może przyspieszyć spadek inflacji, a tym samym przyspieszyć ożywienie dochodów realnych. Ważne jest jednak, aby zdać sobie sprawę z nieprzewidywalności przyszłej ścieżki inflacji. Czynniki takie jak osłabienie popytu krajowego mogą prowadzić do mniej trwałej inflacji, ale mogą również wymagać podwyżek płac, co skłania do bardziej zdecydowanej reakcji polityki pieniężnej z potencjalnymi negatywnymi skutkami dla wzrostu gospodarczego.

Wzrost gospodarczy w warunkach niepewności: Pomimo panującej niepewności gospodarczej gospodarka strefy euro nadal rośnie, choć w wolniejszym tempie. Według letnich prognoz Komisji Europejskiej gospodarka strefy euro ma wzrosnąć o 0,8% w 2023 r. i 1,3% w 2024 r. Podobnie oczekuje się, że gospodarka Unii Europejskiej wzrośnie o 0,8% w 2023 r. i 1,4% w 2024 r., chociaż liczby te stanowią spadek w stosunku do prognoz wiosennych.

Konkluzja: W oczekiwaniu na decyzję EBC i poruszaniu się po niepewności gospodarczej jasne jest, że strefa euro doświadcza złożonej zależności czynników wpływających na różne aspekty gospodarki. Podczas gdy ceny mieszkań mogą nieznacznie spadać, stopy inflacji mogą ulec zmianie, a wzrost gospodarczy pozostaje stabilny, choć w umiarkowanym tempie. Uważne obserwowanie tych wydarzeń będzie miało kluczowe znaczenie zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i decydentów w nadchodzących miesiącach.

 

Adaptacja: Idealista