Regeling voor niet-gewone ingezetenen

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

Spannende veranderingen aan de horizon voor niet-ingezetenen in Portugal

2024 belooft een hernieuwde overgangsregeling voor niet-ingezetenen (NHR), die tal van kansen met zich meebrengt voor wie van Portugal zijn nieuwe thuis wil maken. De voorgestelde wijzigingen van de ontwerpbegroting van de staat voor 2024 (OE2024) hebben veel belangstelling gewekt, met name bij werknemers, gepensioneerden en investeerders.

Terwijl het voorgestelde einde van het belastingregime voor NHR aanvankelijk bij veel gezinnen tot bezorgdheid heeft geleid, biedt de Socialistische Partij (PS) nu een geruststellende oplossing. De voorgestelde overgangsregeling, die naar verwachting in 2024 zal worden ingevoerd, is bedoeld voor personen die kunnen aantonen dat zij bereid zijn om in 2023 naar Portugal te verhuizen. Dit bewijs kan de vorm aannemen van een arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst of zelfs de aan- en verkoop van een woning.

De motivatie achter het beëindigen van de belastingvoordelen voor niet-ingezetenen, zoals uiteengezet in de OE2024, komt voort uit het bereiken van de primaire doelstellingen. António Costa, de premier, heeft ook zijn bezorgdheid geuit over het feit dat de toestroom van buitenlanders die van deze voordelen genieten, bijdraagt aan de stijging van de huizenprijzen en vervolgens de toegang tot huisvesting beïnvloedt. Desalniettemin beweren experts uit de industrie, zoals geraadpleegd door idealista/news, dat de impact 'residueel' blijft.

De visie van de vertrekkende socialistische regering was om deze fiscale stimulansen opnieuw toe te wijzen aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie, een stap die veel professionals, gezinnen en investeerders heeft uitgesloten. Deze beslissing heeft geleid tot bezorgdheid bij economen en professionals in verschillende sectoren, waaronder onroerend goed. Een manifest ondertekend door 59 abonnees, waaronder managers en voormalige overheidsfunctionarissen, stelt dat de reden voor het beëindigen van het NHR-belastingregime niet onderbouwd is.

Als reactie op deze zorgen heeft de PS een verlenging voorgesteld van de reeds door de regering geschetste overgangsregeling. Aanvankelijk alleen van toepassing op degenen die al als NHR zijn geregistreerd of uiterlijk op 31 december van het lopende jaar aan de voorwaarden voldoen, omvat de uitgebreide regeling nu gezinnen die kunnen aantonen dat zij bereid zijn om in 2023 naar Portugal te verhuizen.

Volgens het voorgestelde regime voor niet-ingezetenen moeten gezinnen die tot 31 december 2024 willen profiteren van NHR, documentatie overleggen waaruit blijkt dat zij de verhuizing naar Portugal vooraf hebben gepland. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, koop- en verkoopovereenkomsten van onroerend goed, educatieve inschrijving voor personen ten laste, geldige verblijfsvisa of -vergunningen en geïnitieerde procedures voor ingezetenschap, allemaal voltooid op bepaalde data.

Deze aanpassingen hebben tot doel de overgangsregeling te versterken en het gewettigd vertrouwen te beschermen van personen die zich ertoe hebben verbonden naar Portugal te emigreren of naar Portugal terug te keren. De voorgestelde wijzigingen erkennen de aanzienlijke impact die dergelijke beslissingen hebben op het leven van individuen en zijn bedoeld om vertrouwen te wekken bij degenen die soortgelijke keuzes maken. Terwijl we anticiperen op deze veranderingen, is het essentieel voor huidige en potentiële inwoners om op de hoogte te blijven en te navigeren door het evoluerende landschap van de Portugese verblijfsregelgeving.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u het gebruik van cookies accepteert in overeenstemming met ons privacybeleid.   Kom meer te weten