Vrijstelling van jaarlijkse onroerende voorheffing

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

Wat is gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI)
Personen die verantwoordelijk zijn voor onroerend goed zijn onderworpen aan de gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI). Het tarief van deze belasting wordt bepaald door de gemeenten waar de woningen zich bevinden. Het is jaarlijks betaalbaar en kan in één keer worden betaald of, afhankelijk van het bedrag, in maximaal drie termijnen.

Deadline voor IMI-vrijstellingsaanvraag
Het verzoek kan pas worden gedaan nadat het adres is bijgewerkt op het belastingportaal. Het moet binnen een termijn van maximaal 60 dagen na de overname worden ingediend.

Berekening van IMI
IMI = belastbare activawaarde (VPT) x toepasselijk tarief

Betalingsmogelijkheden:
Volledig (als de belasting € 100 of minder bedraagt);
In 2 termijnen, in mei en november (als de belasting tussen € 100 en € 500 ligt);
In 3 termijnen, in mei, augustus en november (wanneer de belasting hoger is dan € 500).

Soorten IMI-vrijstelling

Er zijn twee soorten IMI-vrijstellingen: permanent en tijdelijk, waarbij de laatste vaker voorkomt. Beide worden berekend op basis van het huishouden en de VPT van het onroerend goed.

TIJDELIJKE VRIJSTELLING
IMI-vrijstelling wordt verleend voor een periode van 3 jaar, verlengbaar met nog eens 2 jaar (dit laatste is alleen mogelijk na de implementatie van het "More Housing Program"). Gezinnen komen in aanmerking voor deze vrijstelling als ze:

Een woning verwerven voor eigen of permanente bewoning;
De VPT is niet hoger dan € 125.000;
Hun bruto jaarinkomen is niet hoger dan € 153.000.
Elke eigenaar of huishouden kan slechts twee keer van dit type vrijstelling profiteren.

PERMANENTE VRIJSTELLING
Om van dit type vrijstelling te kunnen genieten, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals:

De woning is voor eigen of permanente bewoning;
Het bruto-inkomen van het huishouden is niet hoger dan € 16.398,17 (waarde voor IMI 2024), wat betekent dat het niet hoger is dan 2,3 keer 14 IAS (Index of Social Support);
De totale VPT van gezinseigendommen is niet hoger dan € 71.296,4 (10 keer 14 IAS).

Hoe IMI-vrijstelling aan te vragen
Voor een permanente vrijstelling gaat alles automatisch, aangezien de Belastingdienst (AT) al over alle benodigde gegevens beschikt.

Voor tijdelijke ontheffing kunt u online of persoonlijk een aanvraag indienen. Als u online een aanvraag indient, hoeft u alleen maar naar het belastingportaal te gaan en de optie "IMI-vrijstellingsverzoek indienen" te selecteren