Eksploracja Systemu Opieki Zdrowotnej w Portugalii

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

W Portugalii Serviço Nacional de Saúde (SNS) jest filarem narodowego systemu opieki zdrowotnej. Warto zaznaczyć, że SNS głównie obsługuje kontynentalną Portugalii, podczas gdy Azory i Madera mają własne systemy opieki zdrowotnej. Nadrzędnym organem odpowiedzialnym za działanie SNS i zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich mieszkańców jest Ministério de Saúde, Ministerstwo Zdrowia w Portugalii.

Portugalia szczyci się oferowaniem wysokiego standardu usług zdrowotnych, kładąc duży nacisk na medycynę zapobiegawczą, w tym badania przesiewowe w kierunku chorób, takich jak rak. Istotnym aspektem jest znaczna liczba specjalistów medycznych, zwłaszcza lekarzy, którzy sumiennie służą krajowi.

Pomimo godnej pochwały jakości opieki, Portugalia zajęła 22. miejsce spośród 32 krajów w Światowym Indeksie Innowacji w Opiece Zdrowotnej FREOPP na rok 2022. Ten mniej korzystny ranking był głównie związany z kwestiami dostępności. Niemniej jednak warto podkreślić, że rząd podjął działania w celu rozwiązania tego problemu poprzez zniesienie opłat za korzystanie z publicznego systemu opieki zdrowotnej, co ułatwiło dostęp do opieki zdrowotnej dla społeczeństwa.

Dla osób rozważających pobyt w Portugalii, zarówno krótkotrwały, jak i długotrwały, wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego jest niezbędne. Mieszkańcy międzynarodowi i pracownicy w Portugalii mają takie same prawa do opieki zdrowotnej jak obywatele kraju. To przywilej zależny od legalnego statusu pobytu i aktywnego uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych.

W przeciwieństwie do tego, turyści i osoby niebędące rezydentami muszą samodzielnie uregulować kwestie ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli pochodzisz z Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, podczas wizyty w Portugalii możesz skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC).

Jednak pewne kraje zawarły z Portugalią bilateralne umowy w sprawie opieki zdrowotnej, umożliwiając swoim obywatelom korzystanie z opieki medycznej na koszt swojego ubezpieczenia domowego. Do takich krajów należą Andora, Brazylia, Kanada (szczególnie Quebec), Republika Zielonego Przylądka, Maroko i Tunezja. Osoby z krajów nieobjętych takimi umowami muszą wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne podróżne podczas swojego pobytu w Portugalii.

Choć posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest kluczowe, Portugalia zapewnia także pewne zabezpieczenie. Nawet bez ubezpieczenia zdrowotnego można otrzymać niezbędną opiekę medyczną w portugalskim szpitalu lub ośrodku ratunkowym. Ważne jest, aby być świadomym, że w takich przypadkach osoby te muszą być przygotowane na pokrycie kosztów opieki medycznej.

Dla osób pracujących w Portugalii publiczne ubezpieczenie zdrowotne jest cennym świadczeniem zdobytym dzięki składkom do Instituto da Solidariedade e da Segurança Social (Instytutu Zabezpieczenia Społecznego).

Portugalski system publicznego ubezpieczenia zdrowotnego jest przeznaczony dla wszystkich legalnie przebywających w Portugalii przez okres dłuższy niż 90 dni. Ten kompleksowy system obejmuje opiekę medyczną, w tym lekarzy, specjalistów i usługi medyczne, zaledwie z kilkoma wyjątkami.

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje różne grupy, w tym pracowników i ich zależnych, emerytów, krótkotrwałych gości z odpowiednią dokumentacją, obywateli UE/EOG korzystających z EHIC oraz studentów z prawem do legalnego pobytu w Portugalii.

Opieka medyczna w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego jest dość obszerna. Obejmuje koszty wizyt u lekarza, a można wygodnie umówić się na wizytę w lokalnym ośrodku zdrowia online, telefonicznie lub osobiście. Specjaliści są również objęci ochroną, choć być może będziesz potrzebować skierowania od swojego lekarza podstawowego, aby skorzystać z ich usług.

W przypadku nagłego wypadku medycznego wymagającego karetki, odpowiednim krokiem jest wybór numeru alarmowego 112. Portugalia zapewnia, że ​​możesz znaleźć otwarty oddział ratunkowy o dowolnej porze dnia. Leczenie takich nagłych przypadków jest bezpłatne, z jednym wyjątkiem: jeśli pacjent skorzysta z usług ratunkowych bez skierowania od SNS i nie zostanie przyjęty do szpitala, ponosi odpowiednie koszty leczenia.

Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną psychiczną w Portugalii, SNS oferuje cenny zasób w postaci bezpłatnej całodobowej linii wsparcia psychologicznego. Usługa ta pozwala osobom skontaktować się z psychologiem klinicznym przez telefon. Aby skorzystać z linii wsparcia, wystarczy zadzwonić na główną linię SNS24 pod numer 808 24 24 24 i wybrać opcję 4 w celu uzyskania porady psychologicznej (aconselhamento psicológico). Ważne jest, aby wiedzieć, że czas oczekiwania na wizyty w ramach opieki zdrowotnej psychicznej może być dość długi z powodu ograniczonej liczby psychiatrów w Portugalii. Dla tych, którzy potrzebują szybkiego dostępu do psychiatry, prywatne ubezpieczenie zdrowotne może być rozważaną opcją.

Przyszli rodzice mogą być spokojni wiedząc, że opieka nad matką i dzieckiem w Portugalii jest odpowiednio zapewniona. Wszystkie badania kontrolne i nagła pomoc medyczna są udostępniane bezpłatnie w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawowa opieka nad ciążą oferowana jest głównie w lokalnych szpitalach lub ośrodkach zdrowia. Przyszli rodzice otrzymują Książeczkę Ciążową (Boletim de Saúde da Grávida), która pozwala śledzić postępy ich dziecka.

Opieka stomatologiczna i okulistyczna ma nieco inne zasady. SNS pokrywa jedynie opiekę stomatologiczną dla określonych grup, które portugalski rząd uważa za narażone na ryzyko. Członkowie tych grup mogą otrzymać vouchery na leczenie stomatologiczne w celu pomocy w pokryciu związanych z tym kosztów. Jeśli chodzi o opiekę okulistyczną, można skorzystać z usług specjalisty od okulistyki w ramach portugalskiego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez lokalny ośrodek zdrowia. Jednak czas oczekiwania na badania kontrolne lub niepilne problemy może być nieco dłuższy. Ważne jest, aby wiedzieć, że SNS nie pokrywa kosztów opieki okulistycznej, co oznacza konieczność pokrycia ich z własnej kieszeni. Na szczęście różni dostawcy w Portugalii oferują oddzielne ubezpieczenia wizualne, co może być rozważną opcją dla tych, którzy noszą okulary lub soczewki kontaktowe.

Zakup portugalskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego jest zazwyczaj prosty. Osoby pracujące w Portugalii zwykle są automatycznie zapisywane do systemu zabezpieczenia społecznego przez swojego pracodawcę, co uprawnia je do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego od momentu rozpoczęcia składek. Osoby samozatrudnione muszą jednak bezpośrednio zarejestrować się w Instytucie Zabezpieczenia Społecznego.

Po udanej rejestracji osoby muszą odwiedzić swoje lokalne centrum zdrowia (centro de saúde), gdzie zostaną przypisane do lekarza. Rejestracja u lekarza jest wymogiem przed umówieniem jakichkolwiek wizyt.

Dla osób oczekujących na zezwolenie na pobyt, uzyskanie zaświadczenia od lokalnej parafii (freguesia), potwierdzającego 90 dni pobytu w Portugalii, jest kluczowym krokiem. Następnie, wraz z niezbędnymi dokumentami, przedstawia się je w lokalnym centrum zdrowia, aby uzyskać numer użytkownika SNS (número de utente do SNS).

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są również ważnym elementem krajobrazu opieki zdrowotnej w Portugalii, aż 25% ludności było nimi objętych w 2017 roku. Często firmy w Portugalii oferują prywatne plany ubezpieczenia swoim pracownikom. Jednak warto zauważyć, że takie ubezpieczenie może wygasnąć przy zmianie pracodawcy, co może prowadzić do luk w pokryciu w konkretnych aspektach opieki zdrowotnej. Ważne jest zrozumienie, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest szczególnie istotne dla osób, które nie spełniają kryteriów państwowego systemu opieki zdrowotnej, co obejmuje osoby na wizach turystycznych lub krótkoterminowych.

Pomimo dostępności publicznej opieki zdrowotnej prywatne ubezpieczenia zdrowotne mają swoje unikalne zalety. Wielu ekspatriantów w Portugalii wybiera prywatne ubezpieczenia, aby pokryć usługi stomatologiczne lub okulistyczne. Prywatne szpitale i kliniki oferują korzyści w postaci krótszych czasów oczekiwania w porównaniu do usług publicznych. Ponadto prywatne ubezpieczenie zdrowotne często obejmuje dodatkowe świadczenia, takie jak repatriacja lub ewakuacja, pokrycie niepilnych potrzeb zdrowotnych za granicą oraz wygodę bezpośredniej płatności za leczenie w dowolnym kraju.