Förfaranden

Prime Properties Madeira Real Estate Agency
Om det finns en plats att komma och fira livet, är den platsen Madeira.
 
Men att köpa fastigheter på Madeira handlar om plats, plats, plats.
Madeira är en vacker och fascinerande ö som gör det till en underbar semesterbostad. Ön består av enastående natur, med massiva berg, ihåliga klippor, frodiga skogar och härliga blomsterträdgårdar. Madeira-folket är välkomnande och gästvänligt, vilket återspeglar den portugisiska avslappnade och generösa naturen. Ön är säker (obefintlig), har europeiska standarder, bekvämligheter och värderingar, samtidigt som det ger utmärkt valuta för pengarna.
Madeira har en internationell flygplats och detta ger direktflyg till det mesta av Europa. Madeira har lockat den lägsta kostnaden i huvudstaden.
 
 
De flesta avgifterna är baserade på värdet av värdet (värdetilldelningsbart) av fastigheten, vilket vanligtvis är mycket lägre än det faktiska priset.
De flesta skatter betalas av köparen.
De olika steg som behövs för att ta när man köper en fastighet i Portugal beskrivs nedan:
 
"Simplex" Government Program
Sedan januari 2009 är SIMPLEX utformad för att minska byråkratin, modernisera de offentliga tjänsterna och sänka den administrativa bördan för företag och medborgare.
Olika reformer redan genomförts, såsom lagen nº 116 - 2008 genom vilken Notarier (Notários), advokater (Advogados), stämningsmän (Solicitadores), handelskammare och industri (camaras de Comercio e Indústria) och Registry kontor (Serviços de Registo ) har nu behörighet att hantera, utföra, bevittna, kontrollera och kontrollera lagenligheten av handlingar och kontrakt av någon fastighet eller inteckningstransaktion.
Landregistret, betalning av skatter eller ytterligare formaliteter förenklades också tack vare en online-tjänst som heter "Casa Pronta". "
 
KÖP AV KÖP
 
Urval av en oberoende kvalificerad advokat.
Skaffa ett skattemässigt nummer via ett professionellt företag för finansiell representation.
Nedbetalning av en del av det överenskomna priset för att ta fast egendomen från marknaden.
Advokaten samlar sedan alla husdokument. Om du ansöker om hypotekslån, är det lämpligt att få ett erbjudande från banken innan Promissory Contract görs.
Promissory Contract är ritad av köparens advokat och undertecknad av säljaren och köparen. Om du använder en bank för att finansiera köpet rekommenderas att kontraktet görs i 90 dagar till köpeskillingen.
Den slutgiltiga gärningen görs i närvaro av en behörig enhet för att legalisera säljaren av säljaren, konkursens köpare.
Registrering av gärningen vid Registret för nationalregistret (Conservatoria do Registo Predial).
 
KOSTNADER INGÅR MED KÖP
Fastighetsöverföringsskatt
  
Permanent Resident (bosatt minst 183 dagar på Madeira)
 
F
- 127.396,25€- 0 0,00
 
127.396,25€ - 174.265€   X 2%  -   2.547,93€
174.265€ - 237.607,50€   X 5 % -   7.775,88€
237.607,50€ - 395.965€  X 7 % -  12.528,03€
395.695€ - 791.816,25 € X 8 % -  16.487.67€
 
791.816,25€  - 1.378,650€ - 6%
+ 1.378,650€ - 7.5%
 
Fritidshus
+127.396,25€ X 1%
 
127.396,25€ - 174.265€   X 2%  -   1.276,96€
174.265€ - 237.607,50€   X 5 % -   6.501,91€
237.607,50€ - 395.965€  X 7 % -  11.254,06€
395.695€ - 759.410 € X 8 % -  15.213,71€
 
759.410€€  - 1.378,650€ - 6%
+ 1.378,650€ - 7.5%
 
Juridiska avgifter
Advokatavgifter (Mellan 500 € och 1% av köpeskillingen)
 
Promissory Contract
Skulde Contract anges villkoren för transaktionen såsom identiteten av ägaren, en detaljerad beskrivning av fastigheten och mark gränser, registrerings- och skattenummer, inköpspris, deposition och datum för färdigställandet.
Vanligtvis är kontraktet undertecknat inom 30 dagar från bokningsdagen. Vid detta tillfälle förväntas köparen vara förhandlingsbar (mellan 10% och 30% är vanlig praxis).
I Portugal blir parterna kontrakt bunden med undertecknandet av detta skuldebrev avtal om köp och försäljning (Contrato de Promessa de Compra e Venda), som fastställer villkoren för transaktionen: detaljer om boendet, pris, betalningssätt, slutdatum, garantier, påföljder etc.
Till dess att ett sådant kontrakt är undertecknat av säljaren. Det är användbart att komma ihåg att villkorade klausuler kan läggas till det löpande avtalet för att skydda dig mot insättningar. Till exempel: Erhålla hypotekslån eller få tillstånd för planering och bygglov.
· Insättning: Om köparen beslutar att dra tillbaka från försäljningen, kommer han att förlora
Till dess att ett sådant kontrakt är undertecknat av säljaren. Det är användbart att komma ihåg att villkorade klausuler kan läggas till det löpande avtalet för att skydda dig mot insättningar. Till exempel: Erhålla hypotekslån eller få tillstånd för planering och bygglov.
· Insättning: Om köparen beslutar att dra tillbaka från försäljningen, kommer han att förlora värdet av insättningen. Om det gäller säljaren, kommer han att ersätta köparen från värdet av hans insättning.
· Obligatoriska dokument:
· Slutkontroll: Strax före undertecknandet av slutgodet är det viktigt att du gör en slutgiltig kontroll för att säkerställa att fastigheten fortfarande är i samma skick.
 
· Gärning (Escritura)
Om du har ansökt om ett banklån måste du registrera hypotekslånet på National Registry Records (tillsammans med provisorisk registrering av förvärvet).
Då, och vid betalning av överföringsskatt (IMT), kommer du att vara redo att underteckna handlingen (Escritura).
Det kommer att undertecknas före en behörig enhet att legalisera gärningen
Den behöriga enheten kommer att verifiera parternas identitet och avtalets giltighet. Detta är det dokument som ger köparen rätt titel till fastigheten. Registrering av ditt nya hem är den viktigaste akten att köpa egendom i Portugal på grund av äganderätten att bli verkställbar mot tredje man endast efter att ha registrerats i Registret för nationalregistret (Conservatória do Registo Predial).
 
KÖP AV PLAN
Att köpa en ny fastighet ligger fortfarande i planeringsprocessen.
 
fördelar:
· Köpa på rabatt med betalningar.
· När fastighetsbyggnaden är klar.
· Att vara nybyggda, förväntas underhåll och / eller renoveringskostnader vara minimal.
· Att vara en av de första köparna i en ny utveckling erbjuder oftast möjlighet att välja bland de bästa egenskaperna med avseende på plats, solorientering eller unika egenskaper.
· Vissa initiativtagare kommer att låta köparen köparen anpassa fastigheten under byggprocessen.
·
nackdelar:
· Marknaden kan falla under byggtiden.
· Den levererade egendomen är kanske inte riktigt som förväntat.
· Byggnadsfristen kan glida.
· Utvecklaren kan komma i konkurs
 
Köpprocess
Det finns vanligtvis fyra grundläggande steg:
· Bokning. Köparen kommer att bli ombedd att betala en insättning (vanligtvis 10 procent) krävs. Kontraktet måste innehålla:
o tidtabell för fastighetsfärdigställandet
o betalningstidsramen (dvs byggnadens slutförande 20%, takets slut 20%, slutförandet av inredningen 20%, slutförandet 20%)
o påföljder för icke-slutförande, garantier för byggnadsarbete, detaljer om byggarens försäkringspolicy (fungerar som en garanti för fullgörande)
o kopia av planerna och ritningarna
o en klausul som innehar en del av betalningen (dvs 10%) under en viss tid (vanligtvis 6 till 12 månader)
· Byggnadsarbetet: när byggnadsarbetet är klart.
· Juridisk slutförande: när balanspriset betalas.
 
BYGGA DIN DREAMHEM
Att bygga ett nytt hem är en lång process och kräver förberedelse innan du börjar byggandet. Många ämnen analyseras grundligt för att undvika kostsamma misstag.
 
Budget
Först måste du spendera hela byggkostnaden. Om du behöver ett inteckning, kontrollera med en finansinstitut, lånebeloppet, dess längd och din ekonomiska kapacitet att betala tillbaka.
 
Marken
När både mark och plan har valts måste du lägga in planen i det valda partiet för att skapa passformen. Tänk på att rummets konfiguration, placeringen av fönstren, platsen för uppfarten och många andra designelement kommer att påverkas av det diagram du bygger på.
En annan viktig aspekt är att du måste respektera regionens byggregler. Du kommer också behöva undersöka faktorer som markförhållanden, dränering och medellångsiktiga infrastrukturplaner för regionen (PDM).
I kommunen måste du kontrollera:
· Kommunala huvudplanen (PDM - Plano Director Municipal) som definieras vart tionde år och definierar områden och ny infrastrukturutveckling som ska byggas.
· Procentandelen konstruktion du kan bygga på tomten och eventuell förekomst av annan byggrestriktion.
 
Planlösningen
Du kan be en individ att anpassa ditt hus på egna specifikationer eller använda. Ett specialdesignat hus är utformat speciellt för din familj på egen smak. När det tas från en lagerplan kan byggaren göra små förändringar i rummets storlek, stil eller andra detaljer till mindre kostnad.
 
Team av professionella val
Ett bra sätt att välja en arkitekt (arquitecto), en byggmästare (construtor) eller någon annan professionell, frågar lokalbefolkningen som du kan lita på eller ägare av fastigheter i området.
· En topograf, för att bekräfta områdets gränser såväl som dess declivity.
· En arkitekt eller en hemdesigner, för att utforma eller anpassa golvplanerna. Om du vill bekräfta att du kan kontrollera det på Arkitekterna.
· En ingenjör för övervakningen av de specialiserade specialiserade verk (markens stabilitet, el, gas, avlopp, avloppsvatten, telekommunikationer, termisk och akustisk beteende av byggnaden.)
· En allmän byggare för husbyggnaden.
· En landmätare för att säkerställa att byggaren gör sitt arbete enligt planerna och specifikationerna.
 
Kontraktet
Ett skriftligt kontrakt undertecknat av köparen, byggaren och arkitekten är obligatorisk. Den innehåller en detaljerad beskrivning av projektet (Caderno de Encargos) och en kopia av alla underleverantörer (el, avlopp, ...).
Eventuella förändringar av projektet ska ske i skriftlig form, undertecknad och bifogad kontraktet. Kom ihåg att läsa hela kontraktet. Betala aldrig mer än vad som anges i kontraktet. Det är klokt att ha en klausul i kontraktet undanhålla under sex till tolv månader efter slutförandet, att en del av den totala ersättningen (vanligtvis 3% till 5%) som en garanti att byggaren kommer att fixa alla byggnadsskador som uppstått under denna period .
Byggaren bör presentera ett försäkringsavtal som täcker köparen vid hans konkurs.
Kontraktet bör innehålla:
· Entreprenörens fullständiga namn, adress, telefonnummer och professionell licensnummer (Nº de Alvara), vilket kan kontrolleras genom National Building & Fastigheter Institute (IMPIC).
· En detaljerad beskrivning av det arbete som ska utföras genom att ange vilka material som ska användas: kvalitet, kvantitet, vikt, färg, storlek, varumärke, etc.
· Start- och slutdatumet.
· Underleverantörernas slutliga citat (orçamentos) med alla kostnader diskriminerade.
· Hur, hur mycket och när betalningar ska göras.
· En straffklausul för sen avslutning.
· Eventuella garantier och garantier för utförande.
· Beskrivningen av rengöring och skräpavlägsnande i slutet av konstruktionen.
· Utnämning av en skiljedomstol vid tvistemål.
 
Godkända tillstånd, licenser och inspektioner
Projektet och de speciella arbeten (stabilitet, el, gas, avlopp, avloppsvatten, telekommunikation, termisk och akustisk beteende av byggnaden) m��ste lämnas in till kommunen som har rätt att bevilja godkännande av projektet och tillstånd att fortsätta med konstruktionen (Licença de Óbras) men måste vidarebefordra specialarbetena till berörda enheter för godkännande.
De olika stegen är:
· Ansökan om anslutning av vatten och avlopp till SMAS (Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento).
· Ansökan om elanslutning till EDP (Electricidade de Madeira).
· Ansökan om telefonanslutning till PT (Portugal Telecom).
· Inspektion av vatten- och avloppsmyndigheten.
· Inspektion av kraftmyndigheten.
· Kontroll av telekommunikationsmyndigheten.
· Vatten och avloppsanslutningar.
· Elanslutning.
· Telefonanslutning.
· Slutlig inspektion för att få kommunens hushållstillstånd (Licença de Habitação).
· Anmälan av byggnaden vid Riksbankens register (Conservatoria do Registo Predial).
garantier
Enligt portugisisk lag är byggare ansvariga för små defekter under ett år efter färdigställandet.
 
Slutliga steg
Efter avslutad, bör byggaren begära kommunen Habitation License (Licens de Habitacao) bekräftar att kommunen (Câmara Municipal) har inspekterat fastigheten och att den överensstämmer med bygglov och byggregler. Fastigheten ska vara ins.

 

 
Vår webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar användning av cookies i enlighet med vår integritetspolicy.   Läs mer