Navigeren door onroerendgoedbelasting in Portugal: wat u moet weten

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

Portugal, bekend om zijn prachtige landschappen, prachtige kustlijn en rijke geschiedenis, is een aantrekkelijke bestemming geworden voor investeringen in onroerend goed. Of u nu een vakantiehuis, een pensioenplek of een vastgoedbelegging overweegt, het is essentieel om de belastingen te begrijpen die gepaard gaan met het kopen van onroerend goed in Portugal. In deze blogpost zullen we u door de belangrijkste onroerendgoedbelastingen leiden waarvan u op de hoogte moet zijn.

1. Overdrachtsbelasting (IMT - Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis)
De overdrachtsbelasting, gewoonlijk IMT genoemd, is een van de primaire belastingen die worden gemaakt bij de aankoop van onroerend goed in Portugal. Het bedrag dat u betaalt, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de waarde van het onroerend goed, de locatie en of het zal dienen als uw hoofdverblijfplaats of een tweede woning.

Voor primaire woningen zijn de IMT-tarieven lager en variëren ze op basis van de waarde van het onroerend goed, waarbij hogere waarden hogere tarieven met zich meebrengen.
Secundaire woningen of vastgoedbeleggingen worden over het algemeen geconfronteerd met hogere IMT-tarieven, die progressief zijn en kunnen oplopen tot 8%.
2. Zegelrecht (Imposto do Selo)
Zegelrecht is een andere belasting die u tegenkomt bij het kopen van onroerend goed in Portugal. Het is van toepassing op juridische documenten en contracten, inclusief eigendomsbewijzen. Het standaardtarief voor zegelrecht is 0,8% van de aankoopprijs van het onroerend goed.

3. Gemeentelijke onroerendgoedbelasting (IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis)
Gemeentelijke onroerendgoedbelasting is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op eigenaren van onroerend goed in Portugal. Het belastingtarief varieert tussen gemeenten, maar valt meestal binnen het bereik van 0,3% tot 0,45% van de belastingwaarde van het onroerend goed. Hoofdverblijfplaatsen kunnen een verlaging van de IMI-tarieven ontvangen, afhankelijk van hun waarde.

4. Vermogensbelasting (AIMI - Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis)
AIMI is een relatief recente belasting die in Portugal is ingevoerd en is van toepassing op particulieren en bedrijven met aanzienlijke onroerendgoedbezittingen. Het wordt berekend op basis van de cumulatieve geschatte waarde van uw eigendommen. De tarieven variëren:

0,4% voor particulieren met een vastgoedbezit van meer dan € 600.000
1% voor bedrijven met een vastgoedbezit van meer dan € 600.000

5. Vermogenswinstbelasting (CGT - Imposto sobre Ganhos de Capital)
Wanneer u een woning in Portugal verkoopt, bent u mogelijk aansprakelijk voor vermogenswinstbelasting. Het tarief kan variëren van 0% tot 50%, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type woning, uw verblijfsstatus en hoe lang u het onroerend goed al bezit. Hoofdverblijfplaatsen kunnen worden vrijgesteld van CGT.

Conclusie
Belastingwetten en -tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus op de hoogte blijven en up-to-date blijven is cruciaal bij het overwegen van vastgoedbeleggingen in dit prachtige Europese land. Portugal biedt verschillende fiscale voordelen voor inwoners en investeerders, waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor diegenen die onroerend goed willen kopen in het hart van Europa.