Hypotheken

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

Hypotheekverstrekkers in Portugal hebben zich over het algemeen afzijdig gehouden van het negatieve Euribor-tarief, met rentetarieven voor eersteklas kredietnemers tussen 3,25 en 5,25 procent, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de lening, hoewel in bepaalde situaties lagere hypotheekrentes kunnen worden aangeboden.

Soorten Portugese hypotheken
Sinds de ineenstorting van de huizenmarkt in 2008, zijn Portugese hypotheekverstrekkers conservatiever geworden over de soorten hypotheekproducten die zij aanbieden. Rente-alleen producten worden meestal alleen aangeboden voor nieuwbouw, en meestal alleen voor een termijn van twee jaar. Vrijwel alle hypotheken zijn hoofdsom- plus renteleningen, hoewel banken zowel hypotheken met vaste als met variabele rente aanbieden. Sommige hypotheken met een variabele rente hebben ook dezelfde maandelijkse betaling of een gemaximeerde betaling en variëren dienovereenkomstig in de lengte van de lening.

De meeste hypotheken in Portugal hebben een looptijd van 25 jaar, maar u kunt looptijden tot 30 jaar krijgen. Banken verschillen in de toegestane maximumleeftijd van kredietnemers, waardoor de looptijd van een bepaalde instelling kan worden beperkt. De meeste banken zullen geen hypotheek verstrekken aan personen van 70 jaar of ouder, maar sommige zullen deze limiet uitbreiden tot 80 jaar.

ELIGIBILITEIT
Banken beoordelen een hypotheek door te kijken naar de verhouding tussen schuld en inkomen. Dit betekent dat zij uw totale leningsverplichtingen nemen, inclusief een bestaande woninghypotheek, persoonlijke leningen, enz. plus de nieuwe hypotheekbetaling en het totaal berekenen als een percentage van uw netto maandinkomen. Deze verhouding zou idealiter niet meer dan 40% moeten bedragen.
Meer recentelijk met deze berekening (en vooral voor die cliënten die dit percentage overschrijden), zullen zij ook rekening houden met het bedrag van het feitelijk besteedbaar inkomen dat overblijft.


Voorbeeld Mr. Smith = Netto maandsalaris €3000.
Maandelijkse Hypotheek €425pm      
Maandelijkse Auto Aflossingen € 130 pm  
Voorgestelde nieuwe hypotheek €350

Totale leenverplichting = €905 gedeeld door €3.000 % = 30% en dus binnen de richtlijnen.

HYPOTHEEK GERELATEERDE KOSTEN:
Registratie akte - 1 procent
Hypotheek regeling - 1 procent
Hypotheek administratie - 1 procent
Niet-terugbetaalbare bereidstellingsprovisie - ongeveer 600 euro
Onderzoek en taxatie - EUR 500-800
Juridische kosten (optioneel) - ten minste EUR 1.000

VEREISTE DOCUMENTEN
ALGEMEEN
Portugees fiscaal nummer (Número Fiscal de Contribuinte);
Kopie van paspoort(en);
bankafschriften van de laatste drie maanden - bewijs van adres (bijv. 
Bewijs van adres (b.v.: rekening van nutsbedrijf, maar geen mobiele telefoon);
Laatste hypotheekafschrift;
Aanvraag bankformulieren (bijgevoegd)
Kopie van de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar
Salarisstroken van de laatste 3 maanden;

WERKNEMER
Belastingaangifte van het laatste jaar (P60 in het VK);
Loonstrookjes van de laatste drie maanden;
Referentiebrief van de werkgever (eenvoudige brief waarin wordt vermeld hoe lang u bij het bedrijf hebt gewerkt en wat uw bruto jaarsalaris, bonus enz. is).

INDIEN ZELFSTANDIGE
(bezit 20% of meer van de aandelen van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
De belastingaangifte van het laatste jaar;
Bankafschriften van de laatste drie maanden;
3 jaar winst- en verliesrekening en balans van het bedrijf.

EXTRA INKOMSTEN
Bevestiging van pensioeninkomsten over de laatste 3 maanden
Kopie van huurcontract voor huurwoningen
Afschriften van de laatste 3 maanden waaruit de ontvangen huur blijkt.
Kopie van investeringscertificaten.